Privacyverklaring Sieben Medical Art

Jouw privacy vind ik erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan je uit welke gegevens ik van je verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen via siebenmedicalart@gmail.com.

Artikel 1     Wie ben ik

Sieben Medical Art is een eenmanszaak, gevestigd te (8933 AP) Leeuwarden aan de Maria Louisastraat 28. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75077779. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.


Artikel 2     Welke gegevens gebruik ik?

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die ik van ik verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoelang ik deze gegevens zal bewaren.

Ik verwerk je naam, eventuele bedrijfsnaam, adres, e-mail, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens tot 7 jaar na het einde van onze overeenkomst.

Om jouw bestelling (uit de webshop) te beheren zal ik jouw (bedrijfs)naam, factuuradres, afleveradres, e-mail, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis en betalingsgegevens tot 7 jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaren in mijn klantenbestand. Dit doe ik uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst, alsmede voor de Belastingdienst.

Om gemaakte content aan potentiële klanten op mijn website en social media kanalen te laten zien, verwerk ik resultaten en ontwerpen uit ons project, met jouw (bedrijfs)naam en eventuele woonplaats wanneer jij hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor hebt gegeven. Ik bewaar dit materiaal onbeperkt in mijn archief, tenzij jij een verzoek doet tot verwijdering. Jij bent echter zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van digitaal aangeleverde content.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam of die van jouw contactpersoon, eventuele bedrijfsnaam met bijbehorende Kamer van Koophandel gegevens en btw-nummer, factuuradres, klantnummer, e-mail, telefoonnummer, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens van jou verwijderen dan wel anonimiseren.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik je (bedrijfs)naam, e-mail, telefoonnummer, klantnummer of bestelnummer en de inhoud van en communicatie omtrent deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten 1 jaar na afhandeling verwijderen.

Ik heb een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik verwerk jouw naam en e-mail voor direct marketing. Optioneel kun jij ook je geboortedatum invullen om jou een felicitatie te kunnen sturen op jouw verjaardag. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van de nieuwsbrief of aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics diensten. Ik heb een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal jouw gebruik van mijn website tracken met Google Analytics en ben hierbij aan de bewaartermijnen van deze partijen gebonden.

Deze dienst maakt gebruik van cookies. Je leest hier meer over in mijn cookiestatement.

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik jouw naam, eventuele bedrijfsnaam en inhoud van jouw bericht. Met het plaatsen van jouw bericht worden deze gegevens zichtbaar voor mij. Recensies over mijn diensten kan ik op mijn website en social media kanalen plaatsen uit commercieel belang. Ik verwijder deze zodra ze niet meer representatief zijn voor mijn dienstverlening of jij een verzoek doet tot verwijdering.

Wanneer jij contact met mij op wilt nemen via de website, vraag ik om jouw naam en e-mail. Eventueel kun jij ook je bedrijfsnaam invullen. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar zodat ik contact met jou op kan nemen. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik nadat jouw aanvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.Ten behoeve van jouw persoonlijke account in de webshop verwerk ik tot slot een wachtwoord. Ik sla dit wachtwoord versleuteld op in combinatie met jouw e-mailadres en/of gebruiksnaam. Dit doe ik om beveiligingsfraude te voorkomen en om vervolgbestellingen voor jou makkelijker te maken. Daarnaast verwerk ik in dit account de gegevens die jij zelf invult en jouw factuurgegevens. Ik bewaar deze accountgegevens totdat jij je account verwijdert of de content niet meer voor jou beschikbaar is. Jij kunt ook een bestelling plaatsen zonder account aan te maken.


Artikel 3     Hoe verkrijg ik deze gegevens?

Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant, contactpersoon of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat ik jouw gegevens heb verkregen wanneer iemand een cadeau naar jou wenst te versturen.


Artikel 4     Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken.Inzage - Je kunt te allen tijde een verzoek doen om jouw gegevens in te zien.

Wijziging - Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen. Jij kunt zelf ook een aantal gegevens wijzigen in jouw persoonlijke account.

Bezwaar - Tegen de verwerking van jouw gegevens die op een belangenafweging is gebaseerd kun jij bezwaar maken.Gegevensoverdracht - Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

Intrekking - Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs (met afgeschermd BSN en pasfoto), naar siebenmedicalarts@gmail.com. Ik zal je verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen, beoordelen. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.


Artikel 5      Wie ontvangen jouw gegevens?

Ik zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.Wanneer ik jouw gegevens buiten de EER verwerk zal ik passende beveiligingsmaatregelen treffen.


Artikel 6     Slotbepalingen

Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik je gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar siebenmedicalart@gmail.com. Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens om ga kun je mij dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.